Søger kæreste Kerteminde Russische frauen bekanntschaft

Brydninger, der omskabte Danmark fra et stillestående, enevældigtregeret rige til et dynamisk folkestyre. OLE HENRIK SVANEVed indkørslen til Valgmenighedskirken i Kerteminde sidder indmuret enmarmortavle, hvori er indhugget:»Her bode Henrik Svane fra 1814-1 825og her virkede han til Velsignelsefor Kristenlivet i Kerteminde og Omegn Et Vidnesbyrd herom er Valgmen ighedender satte ham dette Minde.«(Tavlen sad på Svanes hjem i Langegade 39 - nu nedrevet).

1700-tallet, som også kaldes oplysningstiden var i et og alt præget af, atde lærde dyrkede fornuften.

Som fornuftsvæsener kan vi erkende, at Verdenfungerer lovmæssigt og hensigtsmæssigt. Detonde og alt uforklarligt er uorden, som kan udryddes, når blot menneskenevil blive klogere. Derfor ivrede man forbedre skolelovgivning og bedre undervisning.

Iagde vægt på, at hele tilværelsen skulleindrettes efter evangeliet.

De var altså personligt indadvendte kristne, der vil le gøre troen til enlivssag og ikke kun et fornuftsmæssigt anliggende. Han var en af de fåpræster i byen, der ikke hyldede forstanden og fornuften og satte Biblen påden fjerneste hylde.

Præsterne holdt sig til detforståelige og prædikede ikke meget om Jesus eller Helligånden.

Zuletzt bearbeitet 22-May-2016 13:12